BIBLIOGRAFI


Axelson, Anna
En studie i text/musikproblematik: relationen mellan dikt och ton i sånger av Lille
Bror Söderlund och Emil Sjögren (C-uppsats vid Uppsala universitet, Institutionen för musikvetenskap, 2004)

Baeckström, Arvid
Emil Sjögren, Heidenstam och Strindberg (i Fataburen 1946)

Brodén, Nils
Förteckning över Emil Sjögrens tryckta kompositioner (i Svensk tidskrift för
musikforskning 1919)

Cedercreutz, Emil
Emil Sjögren i Paris (i densammes Typer, Helsingfors: Schildt, 1917)

Crastan Kaestner, Eva
Studien zu den Violinsonaten von Emil Sjögren (Zürich: Universität, 2004)

Edling, Anders
Franskt i svensk musik 1880-1920: stilpåverkan hos parisstuderande
tonsättare och särskilt hos Emil Sjögren (Uppsala universitet,1982)
 
- Emil Sjögren (1853-1918) (i Musiken i Sverige, band 3, red. L Jonsson, Stockholm: Fischer, 1992)
 
- Les compositeurs suédois à Paris au temps d´Edvard Grieg (i Grieg et Paris, 
utg. av Harald Herresthal et Danièle Pistone, Caen: Université,1996)
 
- Emil Sjögren (i serien Svenska tonsättare)
Kungl. Musikaliska Akademiens skriftserie, nr 116
(Stockholm: Atlantis, 2009)

Emil Sjögren in memoriam (Stockholm: C.A.V. Lundholm, 1918)

Falsjö, Mark
Något om Emil Sjögrens orgel i S:t Johannes kyrka (i Orgelforum 4/2004)

Hedwall, Lennart
Preludium och fuga, a-moll, op 49 (1909) (i Kyrkomusikernas Tidning 1966)

Hellerström, Erik
Tre konstnärers antavlor (Ivan Augéli - Gustaf Hellström - Emil Sjögren) (i
Släkt och hävd 1964-65)

- Emil Sjögren (i densammes Diktares arv, Göteborg: Zinderman,1969)

Helmer, Axel
Svensk solosång 1850-1890 (Uppsala universitet, 1972)

- Art. Sjögren i Sohlmans musiklexikon, 2. Uppl. (Stockholm: Sohlman,1979)

Lagerquist, Marshall
Emil Sjögrens arbetsrum (i Fataburen 1939)

Lindgren, Adolf
Emil Sjögren (i Svensk musiktidning 1884)

Musikmänniskor, red F H Törnblom (i Hågkomster och livsintryck, band 24,
Uppsala 1943)

Nyblom, Carl Göran
Emil Sjögren (Kortfattade lefnadsteckningar om framstående tonsättare, 4,
Stockholm: Elkan & Schildknecht, 1916)

Nyblom, Helena
Emil Sjögren som viskompositör (i Ord och bild 1894)

Peterson-Berger, Wilhelm
Emil Sjögren (i densammes Från utsiktstornet, Östersund, 1951)

Rangström, Ture
Emil Sjögren in memoriam (i Ord och bild 1918)

Rathay, Markus
Emil Sjögrens Orgelwerke in Paris: zwei unveröffentlichte Briefe aus dem Jahr 1908
(i Die Musikforschung 2000)

Sjögren, Berta
Förord (i Emil Sjögren: Fem sonater för violin och piano, Stockholm: Edition Suecia, 1957)

- Biografiska meddelanden (i Emil Sjögren: Samlade sånger, 1, Stockholm: Edition Suecia, 1949)

- Om och med Emil Sjögren: Malmsjöåren 1903-1907 (i Musikrevy 1951-52)

Svensson, Sven E.
Emil Sjögrens vokala lyrik (i Svensk tidskrift för musikforskning 1935)

Wallner, Bo
Emil Sjögren (Textkommentar: Sonater för violin och piano/Booklet text: Sonatas for Violin and Piano,1985,
Musica Sueciae MSCD 504-05, Propius PRCD 9117-18)