Emil Sjögren-sällskapet bildades 2003 och har sitt säte i Stockholm.

Sällskapet har till uppgift att främja och vidmakthålla kännedomen om tonsättaren Emil Sjögrens musik och gärning.

Ett sådant sällskap var påtänkt redan på 1920-talet, men det blev då inte förverkligat.

Sjögren var under 1800-talets slut det stora löftet i svensk musik. Det han har åstadkommit inom "sina" genrer, solosången och violinsonaten, och inom piano- och orgelmusik är av högt värde och förtjänar en större uppmärksamhet än vad det nu får. Vi tror att Sjögrenvänner redan finns bland forskare, musiker och musiklyssnare i och också litegrann utanför vårt land, och att dessa vänner kan bli fler.

Till de angelägna uppgifterna för sällskapet hör att ställa ihop en samlad information om de Sjögrenkällor som bevaras på Nordiska museet, Statens musikbibliotek, Kungliga biblioteket och Musikmuseet. Och att ordna konserter. Den första ägde rum den 14 juni 2003 i Sjögrens hemort Knivsta, nästan på 150-årsdagen av hans födelse.

STYRELSE

Ordförande och kassör: Anders Edling

Vice ordförande: Ingrid Lindgren

Ledamöter: Eva Block, Roland Forsberg, Henrik Löwenmark

 

Webbdesign: Peter Oljelund, Webbmaster: Mats Möller

Alla bilder är publicerade med respektive rättighetsinnehavares tillstånd

Vid återgivning av innehållet i texterna skall källan alltid anges. Angående bilderna ska vederbörande kontakta respektive rättighetinnehavare för tillstånd att använda dem

Startsidans porträtt av Emil Sjögren är målat av Carl Larsson. Det finns på Kungliga Musikaliska Akademien i Stockholm.

Målningen av Georg Pauli, som finns på Verkförteckningssidan kan beskådas i den Kungliga logen på Operan i Stockholm.

Teckningen av Emil Sjögren i Emil Sjögren-sällskapets logotyp (design: Christer Eklund) är gjord av Carl Larsson och finns på Nationalmuseum i Stockholm.